Sierpie˝ 20 2019 05:42:48
Nawigacja
· Strona G????wna
· Regulamin forum
· FAQ
· Kategorie News??w
· Kontakt
· Szukaj
· Pogoda Szczecin
· Pogoda od braci z zachodu
· Kalendarz
· Terminarz Spotka?? i Zlot??w
Logowanie
Nazwa u┐ytkownika

Has│oNie mo┐esz siŕ zalogowaŠ?
Popro o nowe has│o
Dzisiaj jest wtorek 20 sierpnia 2019.
Imieniny obchodz─?: Bernard, Samuel, Sobies│aw, Sabina
?üeba 2017

Zmar?? prezes Gryfickiego Klubu Motocyklowego GRYF
Nie ??yje Franciszek Kaszczyszyn - prezes Gryfickiego Klubu Motocyklowego "Gryf"
i jeden z najbardziej znanych motocyklist??w w Zachodniopomorskiem.
??y?? 69 lat. Gryficki Klub Motocyklowy "GRYF" istnieje od listopada 2003 roku.
Franciszek Kaszczyszyn by?? prezesem klubu od pocz─?tku istnienia.
Uroczysto??ci pogrzebowe odb─?d─? si─? w niedziel─?, 13 sierpnia w ko??ciele pw. NMP w Gryficach.
Po nabo??e??stwie odb─?dzie si─? przejazd na cmentarz komunalny.
Pomagamy ??onie Technika
PILNA POMOC DLA BEATKI

Od p????tora roku zmagam si─? z chorob─? nowotworow─?, kt??ra zosta??a wykryta bardzo przypadkowo. Jad─?c do pracy mia??am st??uczk─? samochodow─? i na obserwacji w szpitalu wykryto dwa guzy w nerce lewej. Moje ??ycie w jednej chwili zmieni??o si─? w jeden wielki koszmar. Diagnoza - t??uszczakomi─?sak tkanek mi─?kkich ,rak bardzo z??o??liwy i agresywny . Jestem po dw??ch ci─???kich operacjach, w tym druga zako??czona usuni─?ciem nerki . Wszystko wskazywa??o, ??e b─?dzie dobrze. Ka??dy sugerowa??, ??e nie ma przypadk??w, ??e wypadek uratowa?? mi ??ycie. I ci─?gle w to wierzy??am. Jednak szcz─???cie nie trwa??o d??ugo, po dw??ch miesi─?cach, po badaniach kontrolnych okaza??o si─?, ??e pojawi??y si─? wznowy nowotworu. Choroba, z kt??r─? walcz─? jest bardzo rzadka i bardzo szybko si─? rozwija. Obecnie jestem po trzynastu wlewach , trzech r????nych chemii. Terapia ta nie przynios??a niestety ??adnych efekt??w. Guzy rosn─? jak oszala??e i s─? niestety na ten moment nieoperacyjne. Jestem wyczerpana fizyczne i psychicznie, ale pr??buj─? dalej walczy─?, bo mam dla kogo ??y─?. Pomimo s??abych rokowa?? staram si─? szuka─? pomocy wsz─?dzie gdzie si─? da i w miar─? mo??liwo??ci normalnie ??y─?. Nie poddaj─? si─?. Po konsultacji z lekarzem prowadz─?cym okaza??o si─?, ??e mo??liwo??ci leczenia w kraju zosta??y wyczerpane i mog─? jedynie walczy─? o przed??u??enie ??ycia. Ratunkiem dla mnie jest operacja za granic─? b─?d?? leczenie protonowe. Koszt operacji 85.000 z??otych , leczenie protonowe oko??o 170.000 z??otych.
Ze wzgl─?du na brak mo??liwo??ci zgromadzenia takich funduszy samodzielnie prosz─? z ca??ego serca o pomoc.
Beatka od wielu ju?? lat jest jedn─? z nas i nale??y do rodziny Blue Knights. Sta??a si─? tym samym szczeg??ln─? podopieczn─? pod skrzyd??ami Stowarzyszenia Blue Knights Poland VI. Prosimy wi─?c o PILN─? POMOC DLA BEATY ! Liczy si─? ka??dy grosz i kazda minuta.
Dane do przelewu:
STOWARZYSZENIE BLUE KNIGHTS
POLAND VI
ul.Sikorskiego 2/11A 70-323 Szczecin
NIP:8522607751
KRS:0000509675
Bank : mBank
92 1140 2017 0000 4602 1307 5659
tytu??em: TeamBeata – pomoc dla Beaty.
Dzi─?kujemy Wszystkim za okazane ogromne serca w postaci pomocy finansowej przekazanej na leczenie Beatki.

kliknij na zdj─?cie !
*
Woodstock 2017

WESTERN PIKNIK SU?üOMINO
Festyn ??w.Krzysztofa

?üag??w 2017

Parada Motocyklowa Stargard

Dzie?? Dziecka w Muzeum Techniki

Pobiegnij z nami dla ?üukasza

Najs??ynniejszy wolontariusz WO??P potrzebuje pomocy. Impreza charytatywna dla ?üukasza10 rocznica posadowienia Krzy??a

.
Losowa fotografia
Wygenerowano w sekund: 0.03 28,345,125 Unikalnych wizyt