Pa╝dziernik 16 2019 17:25:00
Nawigacja
· Strona G????wna
· Regulamin forum
· FAQ
· Kategorie News??w
· Kontakt
· Szukaj
· Pogoda Szczecin
· Pogoda od braci z zachodu
· Kalendarz
· Terminarz Spotka?? i Zlot??w
Logowanie
Nazwa u┐ytkownika

Has│oNie mo┐esz siŕ zalogowaŠ?
Popro o nowe has│o
Dzisiaj jest ??roda 16 pa??dziernika 2019.
Imieniny obchodz─?: Gawe│, Florentyna, Ambro┐y, Jadwiga, Ma│gorzata
Pol'and'Rock Festival 2018


Miejsce ju?? od 2010 roku to samo ulica Indyjska
Rejestracja na rogu Milenijnej i Indyjskiej

FAQ - czyli odpowiadamy na pytania :)
1. Nie b─?dzie mo??na parkowa─? motocykli ko??o swoich namiot??w. Tych wyj─?tkowych motocykli i tych drogich te?? nie.
2. Nie mo??esz wjecha─? samochodem, nawet zabytkowym. No chyba , ??e masz czo??g to wtedy si─? zastanowimy
3. Nie wnosicie nic co jest w szkle. Kupcie wcze??niej w plastykach lub przelejcie przed wej??ciem
4. W KAWIARENCE 24h jest absolutny zakaz palenia!

Scena Motocyklowa:
Czwartek 02.08
18.00 - Royal Age - metal, Warszawa
https://www.youtube.com/watch?v=s9DaoZOB-IY
20.00 - Forbidden Souls - rock , Gorz??w Wlkp.
https://www.youtube.com/results?search_query=forbidden+souls+stygmaty
22.00 - Chwilostan - metal , Leszno
https://www.youtube.com/watch?v=5H5cn8Fl8Go
Pi─?tek. 03.08
18.00 - Mean Machine - rock, Pozna??
https://www.youtube.com/watch?v=G6D3OZRUxfQ
20.00 - Killuminati - metal, Gda??sk
https://www.youtube.com/watch?v=wtQspwPOP_4
22.00 - Boanerges Bikers Band
Sobota 04.08
18.00 - Poison - rap, Warszawa
https://www.youtube.com/watch?v=aOypqp5zxNA
20.00 - BnST - rock, Szwecja
http://bnst.se/sv/sample-page/
22.00 - Engelhart - metal, Niemcy, Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=MvDLxaXfMPY

Parada oficjalnie sobota 4 sierpnia godzina 15:00 (o 14 zbi??rka dla zlotowicz??w i szykowanie si─? na przejazd przez g????wn─? alej─? Pol'and'Rock)

Regulamin Woodstock Rally 2018
1. Woodstock Rally 2018 jest organizowany przez Stowarzyszenie Chrze??cija??ski Klub Motocyklowy Boanerges Poland
2. Wst─?p na Woodstock Rally 2018 zwany dalej WR18 jest p??atny, odbywa si─? na terenie otwartym
3. WR18 zaczyna si─? 02 sierpnia o godzinie 12:00 a ko??czy 05 sierpnia 2018 o godzinie 10:00
4. Po terenie WR18 mog─? porusza─? si─? osoby, kt??re zakupi─? bilet wjazdowy, zarejestruj─? si─? podaj─?c swoje dane osobowe oraz dane rejestracyjne motocykla i otrzymaj─? specjaln─? opask─?, kt??ra musi by─? umiejscowiona na r─?ku
5. W razie utraty opaski lub zniszczenia uczestnik WR18 jest zobowi─?zany do natychmiastowego poinformowania organizatora WR18
6. Namioty uczestnik??w WR18 mog─? by─? rozstawione wy??─?cznie w miejscach do tego wyznaczonych
7. Pojazdy mechaniczne mog─? by─? zaparkowane jedynie w parku maszyn (niestrze??ony parking) oraz w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Uczestnicy s─? zobowi─?zani do zachowania szczeg??lnej ostro??no??ci podczas wje??d??ania i wyje??d??ania z ww miejsc
8. Na terenie WR18 zabronione jest:
a. wnoszenie narkotyk??w, dopalaczy i innych substancji odurzaj─?cych
b. handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzaj─?cymi
c. okazywanie jakichkolwiek przejaw??w agresji i przemocy
d. wnoszenie opakowa?? szklanych oraz przedmiot??w mog─?cych stanowi─? zagro??enie dla zdrowia i ??ycia innych uczestnik??w
e. u??ywanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f. wnoszenie przechowywanie materia????w pirotechnicznych
g. palenie tytoniu na obszarach le??nych na terenie WR18
h. wchodzenie na scen─? oraz wszelkie inne zabudowania techniczne oraz teren techniczny
i. parkowanie pojazd??w mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, polach namiotowych, drogach przeciwpo??arowych oraz wszystkich ci─?gach komunikacyjnych. Niezastosowanie si─? do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez s??u??by organizatora. Parkowanie pojazd??w na terenie WR18 mo??liwe jest tylko w miejscach wskazanych przez Organizatora
9. Na terenie WR18 obowi─?zuje ca??kowity zakaz u??ywania sterowanych modeli lataj─?cych oraz dron??w
10. Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie WR18 obowi─?zuje zakaz prowadzenia wystaw, happening??w, prezentacji oraz handlu
11. Na terenie WR18 obowi─?zuje zakaz prowadzenia wszelkich dzia??a?? promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora
12. WR18 b─?dzie rejestrowany przez urz─?dzenia audio video. Uczestnictwo w WR18 oraz przebywanie na terenie WR18 jest jednoznaczne z wyra??eniem zgody na nieodp??atne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udost─?pnianych w spos??b komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju no??nikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych)
13. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomoc─? powy??szych jest Stowarzyszenie Chrze??cija??ski Klub Motocyklowy Boanerges Poland.
14. Niszczenie mienia znajduj─?cego si─? na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach og??lnych
15. Z??amanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu WR18
*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomo??ci za pomoc─? informacji na tablicach og??osze?? na terenie WR18, informacji w publikacjach WR18, oraz na oficjalnych og??lnodost─?pnej stronie internetowej Boanerges. Przebywanie na terenie WR18 jest jednoznaczne z jego akceptacj─?.
Komentarze
#1 | NooName dnia lipiec 30 2018 09:51:01
Organizator: CKM Boanerges
Cennik
Wjazd??wka: Kierowca
Koszt: 50 z??
Wjazd??wka: Kierowca + Pasa??er
Koszt: 90 z??
Wjazd??wka: Kierowca + 2 Pasa??er??w
Koszt: 130 z??
Wjazd??wka: Pasa??er
Tylko po wcze??niejszej rejestracji kierowcy
Koszt: 40 z??
Dodaj komentarz
Zaloguj siŕ, aby mˇc dodaŠ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u┐ytkownicy mog▒ oceniaŠ zawartoŠ strony

Zaloguj siŕ lub zarejestruj, ┐eby mˇc zag│osowaŠ.

Brak ocen. Mo┐e czas dodaŠ swoj▒?
Losowa fotografia
Wygenerowano w sekund: 0.03 28,680,223 Unikalnych wizyt