Pa╝dziernik 16 2019 17:43:52
Nawigacja
· Strona G????wna
· Regulamin forum
· FAQ
· Kategorie News??w
· Kontakt
· Szukaj
· Pogoda Szczecin
· Pogoda od braci z zachodu
· Kalendarz
· Terminarz Spotka?? i Zlot??w
Logowanie
Nazwa u┐ytkownika

Has│oNie mo┐esz siŕ zalogowaŠ?
Popro o nowe has│o
Dzisiaj jest ??roda 16 pa??dziernika 2019.
Imieniny obchodz─?: Gawe│, Florentyna, Ambro┐y, Jadwiga, Ma│gorzata
Zobacz temat
 Drukuj temat
Sobota, Motomiko??aje TPD !!!
Motocyklisci dla Dzieci
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 17-11-2018 14:24
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

[b]Ho,ho, ho. Motomiko??aje! Czas pucowa─? renifery i uporz─?dkowa─? odzienie !!! Przed nami kolejne Motomiko??aje i setki dzieciak??w, kt??re wypatrywa─? Was b─?d─? z ut─?sknieniem...
[/b]
Oto oficjalny program tegorocznych Motomiko??aj??w.

[b][i]2 grudnia, niedziela - godz. 12.[/i][/b]
Parada przez Szczecin do Szpitala w Zdrojach. Start. 12.00 - Wa??y Chrobrego. Meta: Oddzia??y Dzieci─?ce Szpitala w

Zdrojach. Tam Motomiko??aje ochotnicy wejd─? na oddzia??y do chorych dzieciak??w i uracz─? ich paczkami oraz s??odkimi

upominkami. Reszta czeka i "robi ??wi─?teczn─? atmosfer─?" na szpitalnych parkingach. Po obradowaniu dzieciak??w

jedziemy - te?? ju?? tradycyjnie, tu?? za Osiedle Majowe, gdzie nad Jelenim Stawem czekaj─? na nas ognisko i kie??baski do

upieczenia. To forma podzi─?kowania dla Motomiko??aj??w od przyjaci???? ??rodowiska motocyklowego i naszych wiernych

sponsor??w.
Czy pobijemy kolejny rekord? W ubieg??ym roku by??i??my tam prawie w 300 maszyn!!! Poka??my si??─? naszych serc i moc

naszych koni!!!

[b][i]11 grudnia, wtorek - godzina 11. [/i][/b]
To dzie?? powszedni, ale chore dzieciaki ze Specjalnego O??rodka Szkolno Wychowawczego w Tanowie terapeutyzuj─? si─?

tam w??a??nie w dni powszednie (w weekendy s─? z rodzinami w domach). Kto tylko mo??e niech wpada w miko??ajowym

kubraku na Wa??y Chrobrego. Wyjazd - godzina 11. Na miejscu w Tanowie dzieciaki oczekuj─? nas o 11.30 !!!

[b][i]15 grudnia, sobota- godzina 11.30[/i][/b]
Startujemy z Wa????w Chrobrego, przeje??d??amy przez Szczecin i docieramy na Pomorzany -budynek dawnego klubu

Hetman (dzi?? S.M. "Kolejarz" ). To czekaj─? na nas dzieciaki z wi─?kszo??ci szczeci??skich ??rodowiskowych ??wietlic

Towarzystwa Przyjaci???? Dzieci. Rozdajemy paczki, jeste??my chwil─? z maluchami, odpijamy ciep??─? kawk─? zagryzion─?

ciasteczkiem i ... mo??emy ju?? spokojnie zacz─?─? przygotowywa─? wspania??e ??wi─?ta w naszych rodzinach....

Zapraszamy wszystkich bardzo gor─?co. Motocyklistki, motocyklist??w (wraz z "plecaczkami " ) . Dowie??my u??miechy

wszystkim tym dzieciakom znajduj─?cym si─? przewa??nie w trudnych sytuacjach ??yciowych. Niech poczuj─? one

magi─? zbli??aj─?cych si─? ??wi─?t.[b][i] Ho, ho, ho - Motomiko??aje ![/i][/b]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 11-12-2018 17:44
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 25-11-2018 19:35
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

To ju?? za tydzie?? - w niedziel─? 2 grudnia !!! Motomiko??aje w czerwonych kubrakach na setkach motocykli opanuj─? miasto !!! Przypomnijmy, ??e nasz─? Szczeci??sk─? Parad─? rozpoczynamy oficjalnie Szczeci??skie Motomiko??aje. Nie mo??e tam nikogo zabrakn─?─?. Tym bardziej, ??e czekaj─? na nas (i nasze s??odkie paczki Smiliddle;' /> ) chore dzieciaki w Szpitalu w Zdrojach. A po spe??nieniu obowi─?zk??w - jedziemy si─? integrowa─? i zagrza─? przy ognisku z kie??baskami - nad Jelenim Stawem (okolice Majowego). Czekamy na Was na Wa??ach, w niedziel─?. Start - godzina 12.00.
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 27-11-2018 06:18
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

Tak by??o w ubieg??ym roku przed Szpitalem w Zdrojach...
Motocyklisci dla Dzieci doda│/a nastŕpuj▒c▒ grafikŕ:


[407.69Kb]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 27-11-2018 06:21
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
strazak
#4 Drukuj posta
Dodany dnia 28-11-2018 06:21
AwatarPostˇw: 2855
Data rejestracji: 11.03.08

Stargard i okolice o 11.00 wyruszamy ze Statoila Smiliddle;' />
ga??nice, hydranty, oznakowania, CO2 i inne gazy techniczne 605 426 400
 
Motocyklisci dla Dzieci
#5 Drukuj posta
Dodany dnia 29-11-2018 19:01
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

Kochane Motomiko??aje - znana jest ju?? w szczeg????ach trasa naszej Szczeci??skiej Parady - w najbli??sz─? niedziel─?: wyruszamy z Wa????w Chrobrego chwil─? po godzinie 12:00. Przejedziemy przez place: Lotnik??w, Grunwaldzki, Odrodzenia i Szarych Szereg??w, by potem alej─? Wojska Polskiego skierowa─? si─? na Bram─? Portow─?. Potem ulicami Wyszy??skiego, Energetyk??w i Gda??sk─? w kierunku Struga. Zawr??cimy na Rondzie ?üupaszki i zn??w ulic─? Struga wjedziemy w Gryfi??ska, Batalion??w Ch??opskich i finiszujemy w szpitalu na M─?cznej 4. Zapraszamy wszystkich motocyklist??w do udzia??u a mieszka??c??w na tras─?!
Motocyklisci dla Dzieci doda│/a nastŕpuj▒c▒ grafikŕ:


[471.42Kb]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 29-11-2018 19:02
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#6 Drukuj posta
Dodany dnia 01-12-2018 12:34
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

To ju?? jutro!!! W samo po??udnie, w niedziel─? konw??j Motomiko??aj??w przejedzie parad─? przez Szczecin (w asy??cie Policji) zmierzaj─?c do chorych dzieci w Szpitalu w Zdrojach. Tam ch─?tni Miko??aje udadz─? si─? na szpitalne oddzia??y aby obdarowa─? maluchy s??odkimi paczkami. Jak sko??cz─? swoje dzie??o - wszystkich uczetnik??w Parady Motomiko??ajowej zapraszamy na ognisko i pocz─?stunek. Kie??baska z ogniska i gor─?ca kawa oraz herbata b─?d─? na Was czeka─? nad Jelenim Stawem - nieopodal szpitala. Zapraszamy!!!

Odpowiednia pogoda na niedziel─? jest oczywi??cie zam??wiona - nie b─?dzie pada─?, nie b─?dzie mrozi─? - wi─?c bezpiecznie i komfortowo dojedziemy do maluch??w... Smiliddle;' />
Motocyklisci dla Dzieci doda│/a nastŕpuj▒c▒ grafikŕ:


[105.68Kb]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 01-12-2018 12:35
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#7 Drukuj posta
Dodany dnia 02-12-2018 07:19
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

Ho,ho,ho !!! To ju?? dzi?? !!! Mali pacjenci czekaj─? na Was. Motomiko??aje - szykowa─? maszyny i w drog─?. Trudno o lepsz─? pogod─? w grudniu. Nasza Wielka Parada Motomiko??ajowa przez Szczecin do Szpitala w Zdrojach wyrusza z Wa????w Chrobrego punktualnie o 12.00. Warto by─? tam wcze??niej... A mali pacjenci ze szpitala od rana nie mog─? si─? ju?? nas doczeka─?. Zapraszamy wszystkich ch─?tnych motocyklist??w na Parad─?!!!!
Motocyklisci dla Dzieci doda│/a nastŕpuj▒c▒ grafikŕ:


[1.03Mb]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 02-12-2018 07:21
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#8 Drukuj posta
Dodany dnia 02-12-2018 07:59
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

A w naszym Motomiko??ajowym pochodzie do Szpitala w Zdrojach - podobnie jak co roku - we??mie udzia?? najbardziej znany wolontariusz i "ambasador" Jurka Owsiaka - ?üukasz Berezak ze Szczecina. Aby go nie przeoczy─? pojedzie z nami w pot─???nym ci─?gniku siod??owym... Brawo ?üukasz - czekamy na Ciebie - podobnie jak dzieciaki w Szpitalu...
Motocyklisci dla Dzieci doda│/a nastŕpuj▒c▒ grafikŕ:


[94.86Kb]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 02-12-2018 10:35
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#9 Drukuj posta
Dodany dnia 02-12-2018 15:10
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

Zrobili??my mega-pozytywn─? zadym─? w mie??cie !!!!! Dzi─?ki dla Wszystkich, kt??rzy wzi─?li udzia?? w Szczeci??skiej Paradzie Motomiko??aj??w, a tak??e tym kt??rzy w pocie czo??a (w sk??rach i czerwonych kubrakach - ciep??o jest we wn─?trzach ... ) roznosili prezenty dzieciakom - po oddzia??ach szpitalnych. Wszystko uda??o si─? na 100 procent. Pokazali??my szczecinianom si??─? naszych serc. Kolejne wyjazdy do chorych dzieciak??w - w przysz??ym tygodniu. B─?dziemy Was o nich informowa─?, tak??e licz─?c na wsparcie Wasz─? obecno??ci─?. Bo jeden Miko??aj to przyjemno??─?, a dwustu? To Meeegaaaa - dla wszystkich dzieciak??w. Pozdrawiamy, dzi─?kujemy za ju?? i prosimy o jeszcze Smiliddle;' />
Motocyklisci dla Dzieci doda│/a nastŕpuj▒c▒ grafikŕ:


[1.3Mb]
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 02-12-2018 15:11
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#10 Drukuj posta
Dodany dnia 09-12-2018 11:24
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

Ho,ho,ho,ho... MotoMiko??aje! Przepi─?kna parada do Szpitala w Zdrojach i uszcz─???liwieni mali pacjenci - to ju?? za nami. W rozpoczynaj─?cym si─? tygodniu jedziemy z paczkami do kolejnych chorych i biednych dzieci... Kto tylko mo??e - zapraszamy serdecznie do przy??─?czenia si─?. Oczywi??cie paczki b─?dziemy mieli przygotowane przez nasze (Wasze) Stowarzyszenie Motocykli??ci dla Dzieci. Przed nami dwa ostatnie wyjazdy:

[b][i]11 grudnia, wtorek - godzina 11[/i][/b]
To dzie?? powszedni, ale chore dzieciaki ze Specjalnego O??rodka Szkolno Wychowawczego w Tanowie terapeutyzuj─? si─? tam w??a??nie w dni powszednie (w weekendy s─? z rodzinami w domach). Kto tylko mo??e niech wpada w miko??ajowym kubraku na Wa??y Chrobrego. Wyjazd - godzina 11. Na miejscu w Tanowie dzieciaki oczekuj─? nas o 11.30 !!!

[b][i]15 grudnia, sobota- godzina 11.30[/i][/b]
Startujemy w??a??nie o 11.30 z Wa????w Chrobrego, przeje??d??amy przez Szczecin i docieramy na Pomorzany -budynek dawnego klubu Hetman (dzi?? S.M. "Kolejarz" ). To czekaj─? na nas dzieciaki z wi─?kszo??ci szczeci??skich ??rodowiskowych ??wietlic Towarzystwa Przyjaci???? Dzieci. Rozdajemy paczki, jeste??my chwil─? z maluchami, odpijamy ciep??─? kawk─? zagryzion─? ciasteczkiem i ... mo??emy ju?? spokojnie zacz─?─? przygotowywa─? wspania??e ??wi─?ta w naszych rodzinach....

Zapraszamy jeszcze raz wszystkich bardzo gor─?co. Motocyklistki, motocyklist??w (wraz z "plecaczkami " ) . Dowie??my u??miechy wszystkim tym dzieciakom znajduj─?cym si─? przewa??nie w trudnych sytuacjach ??yciowych. Niech poczuj─? one magi─? zbli??aj─?cych si─? ??wi─?t. Ho, ho, ho - MotoMiko??aje !
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 09-12-2018 11:27
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Ivcio
#11 Drukuj posta
Dodany dnia 11-12-2018 15:44
AwatarPostˇw: 47
Data rejestracji: 30.11.13

Dzi─?kuj─? za przybycie. Dzieciaki mega szcz─???liwe brawoiddle;' />
 
Motocyklisci dla Dzieci
#12 Drukuj posta
Dodany dnia 11-12-2018 17:45
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

W Tanowie zawsze chore dzieciaki nie mog─? si─? nas doczeka─?. Tym bardziej wzruszaj─?ce s─? te wizyty... Z wyjazd??w organizowanych przez nasze (Wasze) Stowarzyszenie - zosta?? ostatni - w t─? sobot─?. Dla przypomnienia program:

15 grudnia, sobota- godzina 11.30
Startujemy oczywi??cie o 11.30 z Wa????w Chrobrego, przeje??d??amy przez Szczecin i docieramy na Pomorzany -budynek dawnego klubu Hetman (dzi?? S.M. "Kolejarz" ). To czekaj─? na nas dzieciaki z wi─?kszo??ci szczeci??skich ??rodowiskowych ??wietlic Towarzystwa Przyjaci???? Dzieci. Rozdajemy paczki, jeste??my chwil─? z maluchami, odpijamy ciep??─? kawk─? zagryzion─? ciasteczkiem i ... mo??emy ju?? spokojnie zacz─?─? przygotowywa─? wspania??e ??wi─?ta w naszych rodzinach....

Zapraszamy wszystkich bardzo gor─?co. Motocyklistki, motocyklist??w (wraz z "plecaczkami " ) . Dowie??my u??miechy wszystkim tym dzieciakom znajduj─?cym si─? przewa??nie w trudnych sytuacjach ??yciowych. Niech poczuj─? one magi─? zbli??aj─?cych si─? ??wi─?t. Ho, ho, ho - Motomiko??aje !
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Motocyklisci dla Dzieci
#13 Drukuj posta
Dodany dnia 14-12-2018 18:37
AwatarPostˇw: 289
Data rejestracji: 13.11.15

To ju?? dzi?? - wyjazd 11.30 z Wa????w Chrobrego. Pogoda zam??wiona - b─?dzie sucho... Zapraszamy wszystkich ch─?tnych Smiliddle;' /> Zako??czmy tym wspania??ym akcentem sezon motocyklowy !!!
Edytowane przez Motocyklisci dla Dzieci dnia 15-12-2018 08:56
Stowarzyszenie [b][url=http://www.motocykliscidladzieci.pl/]Motocyklisci Dla Dzieci[/url] [/b]
http://www.motocykliscidladzieci.pl/ - [url=http://moto-fanatyk.pl/forum/viewthread.php?thread_id=5223]info ![/url]
 
http://www.motocykliscidladzieci.pl/
Przeskocz do forum:
Losowa fotografia
Wygenerowano w sekund: 0.05 28,680,325 Unikalnych wizyt